Budmar

JAK SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ SZAMBA?

Szambo bezodpływowe to zbiornik, którego zadaniem jest magazynowanie nieczystości w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego i komfortowy dla mieszkańców danej nieruchomości. Aby jak najlepiej spełniać swoje zadania szambo musi być szczelne – dotyczy to zarówno zbiorników betonowych, jak i plastikowych. Kontrola szczelności zbiornika asenizacyjnego powinna więc być traktowana przez nas jak rutynowa procedura, której celem jest wykluczenie uszkodzeń zbiornika i przedostawania się ścieków do gruntu.

DLACZEGO SZCZELNOŚĆ SZAMBA JEST TAK WAŻNA?

Podstawową przyczyną jest wspomniany już wcześniej aspekt środowiskowy. W przypadku nieszczelności szamba szkodliwe dla środowiska naturalnego i człowieka związki mogą przedostać się do gleby, a stąd do wód czerpanych ze studni. Co ciekawe, nieszczelne szambo to także wyższe koszty jego eksploatacji. Nie wszyscy inwestorzy zdają sobie sprawę z faktu, iż woda z mocno nawodnionego gruntu może przenikać na powrót do zbiornika zwiększając tym samym poziom jego wypełnienia. W praktyce okazuje się więc, że nieszczelność zamiast spowalniać wypełnianie się zbiornika zdecydowanie przyspiesza ten proces. Jak więc sprawdzić szczelność szamba?

KONTROLA PRZYDOMOWEGO ZBIORNIKA ASENIZACYJNEGO

Właściciele obiektu muszą posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że zbiornik bezodpływowy znajdujący się na terenie ich posesji jest szczelny i nie zagraża bezpieczeństwu środowiska naturalnego. Jak je uzyskać? Szczelność szamba musi zostać potwierdzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. W zależności od zlokalizowania zbiornika oraz jego stanu technicznego kontrolę można przeprowadzić przy użyciu różnych metod. Jedną z nich jest odsłonięcie i odkopanie ścian zbiornika oraz badanie stanu izolacji.

Ze względu na konieczność uzyskania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego szczelność zbiornika, jak również w celu uniknięcia niedogodności spowodowanych przeprowadzaniem czynności kontrolnych weryfikację szczelności szamba najlepiej powierzyć wykwalifikowanej firmie, która specjalizuje się w montażu i serwisie zbiorników bezodpływowych.

Pozostałe Wpisy