Budmar

Szukasz niezawodnego dostawcy wysokiej jakości betonu w Warszawie? Nasza firma dostarcza nie tylko najwyższej jakości materiały budowlane – różnych rodzajów betony w Warszawie, ale także gwarantuje kompleksową obsługę i fachowe doradztwo, które przyspieszą i usprawnią realizację Twojego projektu budowlanego.

Decydując się na nasze betony w Warszawie stawiasz na najwyższą jakość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Nasza oferta obejmuje różnorodne rodzaje betonu, dostosowane do specyfikacji i wymagań Twojego projektu. Bez względu na rozmiar czy złożoność budowy, jesteśmy w stanie zapewnić Ci odpowiednie rozwiązania. Zapewniamy szybką dostawę materiałów oraz terminową realizację zamówień. Nasza sprawna logistyka oraz doświadczony personel pozwalają nam zapewnić szybkie i sprawnie przeprowadzenie każdej dostawy.

Na tym jednak kończą się ich możliwości. Zwykły beton jest wprawdzie mocny, ale jednocześnie ciężki. Nie można układać go w zimie. Niejednorodna struktura mieszanki sprawia, że się rozwarstwia, trudno ją ułożyć, a po stwardnieniu często pęka. Poza tym rosnące ceny materiałów (zwłaszcza stali zbrojeniowej), coraz większy nacisk na ekologię czy wreszcie dążenie do uczynienia betonu materiałem dekoracyjnym to często zbyt wygórowane wymagania dla zwykłego żelbetu.
Producenci zaczęli więc promować betony o specjalnym przeznaczeniu zawierające domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Wpływają one przede wszystkim na właściwości reologiczne mieszanki, takie jak skurcz, płynność, urabialność. Dzięki temu możliwe jest polepszenie cech technicznych betonu albo redukcja na przykład jego ciężaru, czasu wiązania czy wymaganego stopnia zbrojenia, optymalnie dla konkretnego zastosowania.

Warto wiedzieć

Składniki Betonu

Podstawowe składniki betonu to spoiwo hydrauliczne, kruszywo i woda. Spoiwo, czyli cement lub cement z dodatkami mineralnymi, po zmieszaniu z wodą tworzy zaczyn, który na skutek fizyko-chemicznych reakcji twardnieje i powoduje wiązanie mieszanki. Woda, oprócz zapewnienia możliwości wiązania cementu, nadaje też mieszance odpowiednią konsystencję. Kruszywo (piasek lub żwir) jest materiałem wypełniającym, a jego frakcje (czyli średnice ziaren) dobiera się w zależności od wymaganych cech betonu. Te trzy główne składniki dozowane w odpowiednich proporcjach pozwalają stworzyć beton określonej klasy i gęstości.

Na tym jednak kończą się ich możliwości. Zwykły beton jest wprawdzie mocny, ale jednocześnie ciężki. Nie można układać go w zimie. Niejednorodna struktura mieszanki sprawia, że się rozwarstwia, trudno ją ułożyć, a po stwardnieniu często pęka. Poza tym rosnące ceny materiałów (zwłaszcza stali zbrojeniowej), coraz większy nacisk na ekologię czy wreszcie dążenie do uczynienia betonu materiałem dekoracyjnym to często zbyt wygórowane wymagania dla zwykłego żelbetu.
Producenci zaczęli więc promować betony o specjalnym przeznaczeniu zawierające domieszki chemiczne i dodatki mineralne. Wpływają one przede wszystkim na właściwości reologiczne mieszanki, takie jak skurcz, płynność, urabialność. Dzięki temu możliwe jest polepszenie cech technicznych betonu albo redukcja na przykład jego ciężaru, czasu wiązania czy wymaganego stopnia zbrojenia, optymalnie dla konkretnego zastosowania.

Beton Mazowieckie: Najwyższa Jakość w Warszawie i Legionowie

Zapewniamy najwyższą jakość betonu dostępnego na rynku, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Nasza oferta obejmuje kompleksowe dostawy betonu w obszarze Warszawy, Legionowa oraz całego województwa mazowieckiego. Dzięki lokalizacji naszej betoniarni oraz nowoczesnym środkom transportu, gwarantujemy szybkie i sprawnie zrealizowane zamówienia. Beton dostępny w naszym asortymencie spełnia najwyższe standardy jakości, co potwierdzają liczne pozytywne opinie naszych klientów. Wybierając naszą ofertę, decydujesz się na solidność, profesjonalizm i dostęp do najlepszego betonu na rynku.

Rodzaje betonu

Co Oznacza Klasa Betonu?

Wytrzymałość na ściskanie, czyli klasa betonu, określa wielkość naprężeń ściskających, jakie może on przenieść. W budownictwie jednorodzinnym używa się mieszanek o klasach C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 i C25/30. Oznaczenia liczbowe dotyczą wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie próbek o kształcie walca (pierwsza wartość) i sześcianu (druga wartość). W elementach sześciennych występuje najkorzystniejszy rozkład naprężeń, dlatego ich wytrzymałość jest większa.

W praktyce rzadko jednak elementy mają tak foremną budowę, więc wytrzymałość określana na próbkach walcowych jest bardziej bezpieczna. Dawniej klasy betonu określano tylko na kostkach i oznaczano literą B, na przykład beton klasy C8/10 (tak zwany chudy beton) to dawny B10, a C25/30 to dawny B30. Na budowie do tej pory często używa się starych oznaczeń.
Na wytrzymałość betonu największy wpływ ma procentowa zawartość cementu i wskaźnik wodno-spoiwowy. Im więcej spoiwa i mniej wody, tym beton będzie wyższej klasy. Niestety, zwiększanie udziału cementu w mieszance ma negatywny wpływ na jej właściwości reologiczne, głównie skurcz. Wywołuje on nadmierne naprężenia, zbyt duże do przeniesienia przez beton we wczesnej fazie dojrzewania, dodatkowo zwiększa się też temperatura hydratacji i w rezultacie w strukturze betonu powstają pęknięcia. Częściowo można je ograniczyć odpowiednim zbrojeniem przeciwskurczowym, ale najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie w betonach o wysokiej wytrzymałości odpowiednich domieszek chemicznych.

Betoniarnia pod Warszawą
Żelbeton

Po Co Stosuje Się Zbrojenie Betonu?


Wytrzymałość na rozciąganie betonu jest dziesięciokrotnie mniejsza niż na ściskanie. Dlatego te elementy, które podlegają zginaniu (a więc większość belek i płyt konstrukcyjnych) dodatkowo zbroi się prętami i siatkami stalowymi. Stal przejmuje wówczas naprężenia rozciągające, a beton pracuje tylko na ściskanie. Umiejscowienie strefy podlegającej rozciąganiu (czyli miejsce ułożenia zbrojenia głównego) zależy od schematu statycznego elementu – na przykład w belce nadprożowej pręty biegną dołem, bo podczas ugięcia to dolna część jest najsilniej rozciągana, a we wspornikowej płycie balkonowej – na górze, bo najmocniej ugina się swobodna krawędź płyty, rozciągając w ten sposób górną powierzchnię.

W zależności od proporcji składników oraz użytych dodatków lub domieszek, można otrzymywać różne rodzaje betonu

Do Najpopularniejszych Należą:

Beton zwykły i ciężki

Klasy Betonu

Wyróżniamy następujące klasy betonu zwykłego i ciężkiego:

SONY DSC
Budownictwo mieszkaniowe

Przykładowe Zastosowania Betonu Towarowego:

C8/10

Chudy beton, stosuje się go do robienia wylewek pod fundamenty (około 10 centymetrowa warstwa betonu wylewana na odpowiednio przygotowanym podłożu pod fundamentem).

C12/15

Zazwyczaj używany do wszystkich elementów konstrukcyjnych w domu jednorodzinnym (fundamenty, stropy, nadproża, słupy, podciągi).

C16/20

Wykorzystywany w konstrukcji stropów, schodów i wieńców.

C20/25

Wykorzystywany do wykonania słupów, podciągów, nadproży.

Beton Towarowy

Jakie Są Rodzaje Betonu I Do Czego Można Go Zastosować?

Jest najbardziej powszechnym materiałem wykorzystywanym w budownictwie, ma wszechstronne zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, drogowym, inżynieryjnym jak również dekoracyjnym. Rozróżnić można różne typy betonów, zależnie od zastosowania:

POPULARNE TYPY BETONU:Przykładowe zastosowanie:
Beton posadzkowyBudownictwo mieszkaniowe i przemysłowe.
Beton hydrotechnicznyBeton wodoodporny i odporny na ścieranie dla budownictwa wodnego.
Beton ze zbrojeniem rozsianymBeton specjalistyczny ze zbrojeniem np. stalowym, polipropylenowym.
Beton na nawierzchnie drogoweBetony kompozytowe (podwyższone parametry mrozoodporności i nasiąkliwości dzięki zastosowaniu domieszek napowietrzających).
Beton mostowyMieszanki betonowe o bardzo wysokich parametrach, spełniających wymagania stawiane betonom w inżynierii komunikacyjnej.

Beton nabiera swoich właściwości w wyniku wiązania i twardnienia cementu. Dzięki łatwości w kształtowaniu formy praktycznie nie ma ograniczeń co do kształtu i wielkości elementów uzyskiwanych z mieszanki betonowej.

POPULARNE KLASY BETONU (NORMA PN-EN 206-1):Przykładowe zastosowanie:
B 25 (C 20/25)beton konstrukcyjny – do konstrukcji wewnątrz budynku, posadzkowy na posadzki przemysłowe wielko-powierzchniowe w halach, do produkcji płyt drogowych a także elementów mostów.
B 20 (C 16/20)beton wykorzystywany do budowy stropów oraz fundamentów, na zewnątrz budynku oraz do budowy słupów.
B 15 (C 12/15)beton stosowany w budowiefundamentów oraz płyt fundamentowych, ścian, słupów, stropów oraz do podbudowy i na zewnątrz budynku.

Beton towarowy w stanie ciekłym jest dostarczany na plac budowy betonomieszarkami (potocznie zwanymi 'gruszkami’) i może być rozładowany bezpośrednio z samochodu lub przy pomocy 'pompogruszek’, pomp do betonu, rurociągów itp.

Czym są i jakie mają zastosowanie

Beton Stabilizacyjny A Beton Stabilizacyjny Cementowo-Piaskowy

Obie nazwy są stosowane w budownictwie. Beton stabilizacyjny lub stabilizacyjny cementowo – piaskowy to jedne z elementów nośnej części nawierzchni drogowych. Mają szerokie zastosowanie przy budowie placów postojowych, ścieżek rowerowych, chodników ale służy również do wyrównywania podłoża gruntowego pod elementy konstrukcyjne.
Beton stabilizacyjny to mieszanina wody, piasku i cementu. Nie daje się pompować za pomocą pomp do betonu z uwagi na jego rzadką konsystencję. Jest transportowany na plan budowy wywrotkami. Do rozładowaniu beton stabilizacyjny powinien być zagęszczony przez Klienta odpowiednimi zagęszczarkami do betonu.

POPULARNE KLASY BETONU:Przykładowe zastosowanie:
B 10stosowany jako podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej ale również przy budowie budynków, czy też na podłożu gruntów wrażliwych na działanie wody i mrozu.
B 7,5stosowany jako beton podkładowy, podbudowa nawierzchni dróg, chodników lub ścieżek rowerowych.
5,0 MPaprzy budowie nawierzchni, przy stosowaniu cementów portlandzkich, podsypka stabilizacyjna, podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej, obciążonej ruchem kategorii KR1;
2,5 MPawzmocnienie podłoża gruntowego, podłoże gruntów wątpliwych, przy budowie nawierzchni dróg obciążonych ruchem kategorii KR5 i KR6, do słabego podłoża gruntów wątpliwych,
1,5 MPabeton wykorzystywany na podłożu wrażliwym na działanie wody lub mrozu.

Jak Wygląda Praca Z Betonem Krok Po Kroku?

01

Zamówienie

W pierwszej kolejności Klient składa zamówienie na beton w naszej firmie. Przy zamówieniu prosimy określić: typ / klasę betonu (z podaniem jego przeznaczenia), sposób rozładunku (bezpośrednio z betonomieszarki, pompowanie, rozładunek przy pomocy rurociągów). Zamów beton pod numerem: (22) 752 21 54.

02

Transport

Beton jest dostarczany na budowę i ewentualnie pompowany przy pomocy specjalistycznych pomp.

03

Ułożenie I Zagęszczenie

Polecamy naszym Klientom nie tylko prawidłowe ułożenie mieszanki betonowej ale również jej zagęszczenie przy pomocy wibratorów do betonu. Wibrowanie usuwa z mieszanki nadmiar wody i pęcherzyki powietrza, zapewnia prawidłowe zagęszczenie dzięki czemu struktura betonu jest szczelna i pozbawiona defektów. Zagęszczenie wibracyjne zwiększa wytrzymałość betonu, poprawia jego szczelność i jednorodność.

04

Nawilżanie

Im dłużej trwa proces nawilżania betonu tym lepiej dla jego wytrzymałości i jednorodności. Każdy beton powinno się nawilżać minimalnie 3 dni. W przypadku dużych, zwłaszcza odkrytych powierzchni gdzie przykładem może być strop, polecamy nawilżanie betonu około 7 dni. W wyjątkowych przypadkach pielęgnacja betonu poprzez nawilżanie wydłuża się aż do 14 dni np. w przypadku betonów wodoszczelnych.

Dla Zaciekawionych

Dlaczego Pielęgnacja Betonu Jest Taka Ważna?

Pielęgnacja betonu jest niezwykle ważnym czynnikiem w procesie wiązania, twardnienia i uzyskania oczekiwanych właściwości mieszanki betonowej. Naszym Klientom przypominamy, że w początkowym okresie wiązania beton jest narażony na utratę dużej ilości wody, która paruje podczas procesu hydratacji czyli wiązania cementu. Zbyt szybka utrata wody może spowodować częściową utratę niektórych właściwości betonu. Aby temu zapobiec należy zapewnić odpowiednią wilgotność każdej konstrukcji wykonanej z betonu poprzez jej odpowiednie nawilżanie. Należy je rozpocząć natychmiast po zakończeniu zagęszczania mieszanki betonowej i kontynuować w zależności od warunków atmosferycznych, klasy betonu, sposobu użycia oraz wielkości powierzchni

directly-above-of-workplace-for-construction-worker-1.jpg
Pielęgnacja betonu to podstawa

Jak Określić Właściwy Sposób Pielęgnacji Betonu?

Nasza firma oprócz przygotowania wysokiej klasy mieszanki betonowej służy również swoim Klientom konsultacjami w zakresie wyboru odpowiedniego sposobu pielęgnacji betonu. Należy pamiętać że sposób pielęgnacji świeżego betonu powinien być każdorazowo ustalany dla określonych warunków atmosferycznych jednocześnie z uwzględnieniem klasy pielęgnowanego betonu. Prawidłowo pielęgnowany świeży beton powinien być chroniony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi a zwłaszcza przed:

Dla Zainteresowanych

Jakie Są Metody Pielęgnacji Betonu?

Polewanie wylewki betonowej wodą

Polewanie powierzchni betonowej wodą jest najbardziej popularną i najczęściej stosowaną metodą pielęgnacji betonu. Utrzymanie wysokiej wilgotności wylewki betonowej gwarantuje zachowanie wszystkich właściwości betonu. W warunkach atmosferycznych gdy temperatury nie przekraczają 15st C zaleca się aby rozpocząć polewanie betonu nie później niż 12 godzin po zakończeniu betonowania i powtarzać je co najmniej 3 razy w ciągu doby przez kolejne 7 dni. Gdy temperatura otoczenia przekracza 15st C w pierwszych 3 dniach zaleca się pielęgnować beton poprzez polewanie wodą co trzy godziny w ciągu dnia i jeżeli to możliwe jeden raz w nocy, natomiast w kolejnych dniach co najmniej 3 razy na dobę.

Układanie osłon wodoszczelnych na wylewce

Po zakończeniu pracy nad wylewką betonową tj. po wyrównaniu i zagęszczeniu powierzchni zaleca się ułożenie na niej osłon wodoszczelnych (folie PCV lub PE), które zapobiegną zbyt szybkiemu odparowaniu wody z betonu oraz ochronią powierzchnię przed deszczem czy zbytnim nasłonecznieniem. Należy jednak pamiętać aby folię rozkładać nie bezpośrednio po betonowaniu ale wówczas kiedy folia nie będzie się przyklejała do warstwy wierzchniej wylewki.

Układanie mokrych mat na wylewce betonowej

Jest to metoda stosowana głównie w skrajnych warunkach atmosferycznych tj. przy wysokich temperaturach otoczenia. Aby uchronić wylewkę betonową przed zbytnim nagrzaniem układa się na niej maty, które nawilża się wodą, dzięki czemu utrzymuje się odpowiednią wilgotność powierzchni. Przy wysokich temperaturach metoda ta zastępuje bezpośrednie polewanie silnie nagrzanego betonu zimną wodą, co mogłoby wywołać szok termiczny a w rezultacie pęknięcia na powierzchni betonowej.

Zabezpieczanie powierzchni wylewki preparatami ochronnymi

Coraz bardziej popularne stają się metody natryskowego nanoszenia na świeżą powierzchnię betonową specjalistycznych preparatów, które zapobiegają odparowaniu wody z betonu

Construction process making of mixer truck freshly
Właściwości betonu

Jakie Cechy Posiada Beton?

WYTRZYMAŁOŚĆ – najważniejszą cechą betonu jest jego wytrzymałość na ściskanie, której gwarantowaną wartość określa klasa betonu.
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH – dodatkowe cechy betonu uzyskiwane są w procesie produkcji poprzez wprowadzanie zmian do receptury czyli zmniejszanie / zwiększanie procentowego udziału poszczególnych składników w mieszance betonowej. Możemy uzyskać zwiększoną:

CECHY UZYSKIWANE DZIĘKI DODATKOM CHEMICZNYM – poprzez dodanie odpowiednich domieszek i dodatków chemicznych uzyskujemy miedzy innymi: