Budmar

SZAMBO JEDNOKOMOROWE CZY SZAMBO DWUKOMOROWE?

Budowa domu na terenie bez podłączenia do sieci kanalizacyjnej wymaga zastosowania zbiornika asenizacyjnego – szamba. Wydawać by się mogło, że zakup szamba to temat prosty, który nie wymaga od inwestora znacznego przygotowania merytorycznego. W praktyce okazuje się jednak, że stojąc przed wyborem szamba musimy odpowiedzieć na szereg pytań:

  • Jaka będzie średnia ilość ścieków generowanych przez nasze gospodarstwo domowe w danej jednostce czasu?
  • Czy gmina nakłada na mieszkańców obowiązek regularnego wywozu nieczystości? Z jaką częstotliwością?
  • Czy planujemy budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?
  • Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy zainstalować na naszej działce szambo dwukomorowe?

Odpowiedzi na powyższe pytania pomogą nam w podjęciu ostatecznej decyzji i z pewnością przełożą się na wyższy komfort użytkowania nieruchomości. Na podobne pytania powinniśmy sobie odpowiedzieć także w przypadku budowy domu rekreacyjnego. W tej kwestii szczególnie istotny będzie dla nas obowiązek wywozu nieczystości z określoną częstotliwością, co – jeśli z nieruchomości korzystamy sezonowo – może się okazać uciążliwe.

CO WYBRAĆ? SZAMBO JEDNO- CZY DWUKOMOROWE?

Szambo dwukomorowe (tzw. szambo przelewowe) to konstrukcja, w której zastosowano przegrodę. Zadaniem przegrody jest zatrzymywanie tzw. grubych ścieków w pierwszej komorze i przelewanie się nadmiarowych ścieków płynnych z pierwszej do drugiej komory. Przegrodę standardowo mocuje się w 2/3 zbiornika. Szambo dwukomorowe posiada również dwa kominy rewizyjne, aby można się było dostać do każdego ze zbiorników niezależnie.

JAK DZIAŁA SZAMBO DWUKOMOROWE?

W drugiej komorze szamba szczepi się odpowiednią florę bakteryjną, która przetwarza ścieki płynne w wodę. Następnie woda ta jest odprowadzana dzięki specjalnemu systemowi drenażu do gruntu lub rowu melioracyjnego. Dzięki temu redukujemy ilość nieczystości odbieranych przez dostawców usług asenizacyjnych, jednocześnie ograniczając koszty eksploatacji nieruchomości.

CZY KAŻDY MOŻE ZAINSTALOWAĆ SZAMBO DWUKOMOROWE?

Instalacja szamba dwukomorowego z drenażem jest możliwa tylko wówczas, gdy lokalne prawo nie stanowi inaczej. Może się okazać, że niezbędne będzie pozyskanie pozwolenia z gminy. Jednak kwestie formalne to nie wszystko. Bardzo ważnym elementem jest także sprawdzenie rodzaju gruntu, w jakim będzie eksploatowane szambo. Jeśli na działce grunt jest podmokły, wybór szamba dwukomorowego z drenażem wody nie będzie najlepszym pomysłem.

Pozostałe Wpisy