Budmar

SZAMBO CZY PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW?

W miejscach, w których nieruchomości nie można podłączyć do kanalizacji miejskiej  pozostaje nam wybór jednej z dwóch opcji – szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Starając się wybierać rozwiązania ekologiczne, a zarazem ekonomiczne w użytkowaniu wielu inwestorów rozważa budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Ten wybór wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów początkowych, co ma nam w późniejszym czasie zrekompensować niski koszt użytkowania naszej prywatnej oczyszczalni ścieków. W praktyce przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie możliwe do realizacji tylko w wybranych miejscach. Co ważne, konkretny sposób utylizacji ścieków może nam zostać narzucony w pozwoleniu na budowę, co wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Co jednak wybrać, jeśli mamy pełną swobodę wyboru?

TRADYCYJNE SZAMBO BETONOWE A PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Zwolennicy przydomowych oczyszczalni ścieków zwracają uwagę przede wszystkim na tanią eksploatację instalacji oraz jej ekologiczny charakter. Z różnych względów tradycyjne zbiorniki asenizacyjne są przez nich traktowane jako rozwiązania nieekologiczne, czy wręcz szkodliwe dla środowiska. W praktyce tradycyjne szambo betonowe nie wywiera aż tak niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne jak każe nam się sądzić. Dodatkowo zakup i montaż zbiornika to inwestycja, która nie nadwyręży naszego budżetu. Warto również zwrócić uwagę na możliwości zagospodarowania działki, jakie oferuje nam właśnie wybór szamba.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym wymaga wygospodarowania miejsca na drenaż i choć drenaż rozsączający znajduje się pod ziemią, miejsce to może nie sprzyjać rekreacji. Wszystko za sprawą wlotów powietrza, z których okresowo mogą się wydobywać niezbyt przyjemne zapachy. Jeśli więc dysponujemy bardzo ograniczoną przestrzenią na działce, którą dodatkowo chcielibyśmy zagospodarować pod wypoczynek i rekreację, warto wybrać szczelny zbiornik betonowy. Dotyczy to w szczególności nieruchomości rekreacyjnych, z których korzystamy sezonowo lub weekendowo.

ROCZNY KOSZT UŻYTKOWANIA SZAMBA BETONOWEGO

Roczny koszt użytkowania szamba betonowego jest uzależniony od wielu czynników:

  • wielkości zbiornika,
  • średniej miesięcznej objętości odprowadzanych ścieków,
  • wyboru firmy asenizacyjnej.

Szacuje się, że roczny koszt obsługi szamba w przypadku zamieszkiwanego domu całorocznego to około 3600 złotych. Oznacza to, że inwestycja w domową oczyszczalnię ścieków zwraca się na przestrzeni od 2 do 5 lat. W przypadku nieruchomości rekreacyjnej koszt obsługi zbiornika jest odpowiednio niższy.

Pozostałe Wpisy